Almo BK

 

 

GPS Arena, Lundaplan: 60° 07'32.60"N 18° 04'46.09"O Adress: Lunda 128  Alunda

 

 

 

Hitta till Almo.

 

Från Alundas boende, 8 km.

Starta riktning nord på Marmavägen, kör 0.8 km

Sväng vänster in på Happstavägen, kör 5.4 km

Sväng höger och fortsätt på Kilby, kör 0.6 km

Sväng höger och kör 0.7 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Gimos boende,   11 km.

Kör Idrottsvägen till höger 1 km och sväng vänster in på väg 292, kör 1.3 km

Sväng höger in på väg 288 mot Uppsala, kör 3.9 km

Sväng höger mot Lunda (skylt), kör 5.1 km

Idrottsplatsen på vänster sida

Du är framme.

 

Från Österbybruks boende,   16 km.

Kör i riktning öst på Dannemoravägen, kör 300 m

Fortsätt på Långgatan, kör 1 km

Fortsätt på Morkarlavägen, kör 900 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 5 km

Sväng höger, kör 6.8 km

Sväng vänster, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Östhammars boende,   27 km.

Kör i riktning syd på Tomtbergavägen, kör 300 m

Sväng vänster in på Edsvägen, 100 m

Sväng höger in på Gammelbygatan, kör 800 m

I rondellen ta andra avfarten till väg 76, kör 1.3 km

Håll höger in på Uppsalavägen, 288, kör 19.1 km

Sväng höger mot Lunda (skylt), kör 5.1 km

Idrottsplatsen på vänster sida

Du är framme.

 

Från Stockholm, 107 km.

Kör på E4 i riktning mot Sundsvall/Arlanda, kör 66 km
Vid avfart 188 vid Uppsala håll höger in på av-/påfarten i riktning mot

väg 55/Strängnäs/Uppsala N/väg 288/Östhammar, kör 600 m
I rondell, ta första avfarten och fortsätt i riktning mot Östhammar, kör 1,4 km
I rondell, ta andra avfarten och fortsätt in på väg 288, kör 32.2 km
Sväng vänster in på Happstavägen mot Österbybruk, kör 5,7 km

Sväng höger och fortsätt på Kilby, kör 0.6 km

Sväng höger och kör 0.7 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Uppsala, 40 km.

Kör väg 288 i riktning mot Östhammar, kör 1,4 km
I rondell, ta första avfarten och fortsätt in på väg 288, kör 32.2 km
Sväng vänster in på Happstavägen mot Österbybruk, kör 5,7 km

Sväng höger och fortsätt på Kilby, kör 0.6 km

Sväng höger och kör 0.7 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Norrtälje, 78 km.

Kör norrut på väg 76 (Estunavägen), kör 15,6 km
Sväng vänster och fortsätt på väg 76, kör 42.1 km
Sväng vänster in på väg 292, kör 12 km
Sväng vänster in på väg 288 (Uppsalavägen), kör 3.8 km
Sväng höger mot Lunda (skylt), kör 5.1 km

Idrottsplatsen på vänster sida

Du är framme.


Från Gävle, 85 km.
Kör på E4 i riktning mot Stockholm, kör 39,1 km
Vid avfart 193 håll höger in på av-/påfarten till väg 292 i riktning

mot Hargshamn/Gimo/Söderfors/Tierp, kör 535 m
I rondell, ta tredje avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 700 m
I rondell, ta första avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 1,9 km
I rondell, ta andra avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 34.6 km
Sväng höger kör 6.8 km

Sväng vänster, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

 

Senast uppdaterad 2017-06-06