Films SK

 

 

GPS: Arena, Björkparken 60°13'21.70"N 17°53'28.26"O Adress: Björkparken 14  Österbybruk

 

 

 

Hitta till Film.

 

Från Alundas boende,   24 km.

Starta riktning nord på Marmavägen, kör 0,9 km

Sväng vänster in på Happstavägen, kör 1,8 km

Fortsätt in på Happsta, kör 2,5 km

Sväng vänster in på Löddby, kör 0,8 km

Sväng höger och fortsätt på Löddby, kör 7,0 km

Fortsätt in på Norrby, kör 0,6 km

Sväng vänster in på Väg 292, kör 6,7 km

Sväng höger in på De Geers väg, kör 88 m

Sväng vänster in på Karl Kihlboms väg, kör 0,7 km

Fortsätt in på Filmvägen, kör 1,6 km

Sväng höger, kör 1,8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Gimos boende,   22 km.

Kör Idrottsvägen till höger 1 km och sväng höger in på väg 292, kör 16.8 km

Sväng höger in på De Geers väg, kör 90 m

Sväng vänster in på Karl Kilboms väg, kör 700 m

Fortsätt in på Filmvägen, kör 1.6 km

Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Österbybruks boende,   3.6 km.

Kör i riktning väst på Dannemoravägen, kör 430 m

Sväng höger in på Filmvägen, kör 1.6 km

Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Östhammars boende,   40 km.

Kör i riktning syd på Tomtbergavägen, kör 300 m

Sväng vänster in på Edsvägen, 150 m

Sväng höger in på Gammelbygatan, kör 800 m

I rondellen ta andra avfarten till väg 76, kör 1.3 km

Håll höger in på Uppsalavägen, 288, kör 15.2 km

Sväng höger in på 292 mot Österbybruk, kör 18.2 km

Sväng höger in på De Geers väg, kör 90 m

Sväng vänster in på Karl Kilboms väg, kör 700 m

Fortsätt in på Filmvägen, kör 1.6 km

Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Stockholm, 109 km.

Kör på E4 i riktning mot Sundsvall/Arlanda, kör 72.2 km

Följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta. Sväng höger vid avfart 189, kör 560 m
Följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta. Sväng höger in på väg 290, kör 1.3 km

Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt på väg 290, kör 31.6 km

Sväng vänster in på Filmvägen, kör 1.6 km
Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Uppsala, 34 km.

Kör E4 i riktning mot Gävle, kör 5 km
Följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta. Sväng höger vid avfart 189, kör 560 m
Följ skylt mot Forsmark, Österbybruk, Storvreta. Sväng höger in på väg 290, kör 1.3 km

Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt på väg 290, kör 31.6 km

Sväng vänster in på Filmvägen, kör 1.6 km
Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

Från Norrtälje, 92 km.

Kör norrut på väg 76 (Estunavägen), kör 15,6 km
Sväng vänster och fortsätt på väg 76, kör 7,2 km
Sväng höger för att fortsätta på väg 76, kör 35 km
Sväng vänster in på väg 292, kör 12 km
Sväng höger in på väg 288, kör 100 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 18.2 km

Sväng höger in på De Geers väg, kör 90 m

Sväng vänster in på Karl Kilboms väg, kör 700 m

Fortsätt in på Filmvägen, kör 1.6 km

Sväng höger, kör 1.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.


Från Gävle, 72 km.
Kör på E4 i riktning mot Stockholm, kör 39,1 km
Vid avfart 193 håll höger in på av-/påfarten till väg 292 i riktning

mot Hargshamn/Gimo/Söderfors/Tierp, kör 535 m
I rondell, ta tredje avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 700 m
I rondell, ta första avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 1,9 km
I rondell, ta andra avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 24.3 km
Sväng vänster, kör 2.0 km

Sväng vänster in på Storrymningsvägen, kör 820 m

Fortsätt in på Norrnäsvägen, kör 2.8 km

Idrottsplatsen på höger sida

Du är framme.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-06-06