Uppland-Ekeby IF

 

 

 

GPS: Arena, Björnvallen 60° 04'34.55"N 18°14'09.71"O Adress: Björnvallen Upplands-Ekeby

 

 

 

 

Hitta till Upplands-Ekeby

 


Från Alundas boende, 12 km.
Starta i rktning syd på Marmavägen, kör 500 m

Sväng vänster, kör 30 m till Stopp
Kör över 288 och fortsätt på Ekebyvägen, kör 6.9 km

Sväng höger, kör 860 m

Sväng vänster, kör 1.8 km

Sväng vänster, kör 2.3 km

Sväng höger, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.

 

Från Gimos boende,   14 km.

Kör Idrottsvägen till höger 1 km och sväng vänster in på väg 292, kör 1.3 km

Sväng höger in på väg 288 mot Uppsala, kör 110 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 370 m

Sväng höger, kör 10.5 km

Sväng vänster, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.

 

Från Österbybruks boende,   30 km.

Kör i riktning öst på Dannemoravägen, kör 300 m

Fortsätt på Långgatan, kör 1 km

Fortsätt på Morkarlavägen, kör 950 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 16.5 km

Sväng höger in på väg 288 mot Uppsala, kör 110 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 370 m

Sväng höger, kör 10.5 km

Sväng vänster, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.

 

Från Östhammars boende, 29 km.

Kör i riktning syd på Tomtbergavägen, kör 300 m

Sväng vänster in på Edsvägen, 150 m

Sväng höger in på Gammelbygatan, kör 800 m

I rondellen ta andra avfarten till väg 76, kör 1.3 km

Håll höger in på Uppsalavägen, 288, kör 15.3 km

Sväng vänster in på väg 292, kör 370 m

Sväng höger, kör 10.5 km

Sväng vänster, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.


Från Stockholm, 100 km.
Kör på E4 i riktning mot Sundsvall/Arlanda, kör 32.1 km

Följ skylt mot Arlanda, Arlandastad N.

Sväng höger vid avfart 181 in på trafikplats Arlanda, kör 600 m

Fortsätt in på väg 273, kör 1.2 km

Följ skylt mot Almunge, kör 430 m

Kör rakt fram i rondellen andra avfarten och fortsätt på väg 273, kör 2.2 km

Kör rakt fram i rondellen första avfarten och fortsätt på väg 273, kör 5.1 km

Sväng vänster, kör 12.2 km

Kör rakt fram i rondellen andra avfarten och fortsätt på väg 273, kör 13.2 km

Sväng vänster och fortsätt på väg 273, kör 11.9 km

Sväng höger, kör 9.9 km

Sväng vänster, kör 5.7 km

Håll höger, kör 2.5 km

Sväng vänster, kör 2.9 km

Sväng höger, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.


Från Uppsala, 44 km.
Kör på väg 288 i riktning mot Östhammar, kör 32 km
Sväng höger in på Ekebyvägen, kör 6.9 km

Sväng höger, kör 860 m

Sväng vänster, kör 1.8 km

Sväng vänster, kör 2.3 km

Sväng höger, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.


Från Norrtälje, 59 km.
Kör norrut på väg 76 (Estunavägen), kör 15,6 km
Följ skylt mot Malsta, Nånö. Sväng vänster och kör 1.7 km

Sväng vänster, kör 1.6 km

Sväng höger, kör 4.9 km

Sväng höger, kör 510 m

Sväng vänster, kör 9.8 km

Sväng vänster, kör 1.3 km

Sväng höger in på väg 280, kör 3.2 km

Ta vänster i rondellen tredje avfarten. Kör in på väg 282, kör 12.3 km

Sväng höger, kör 670 m

Sväng höger in på Bladåkersvägen, kör 14.6 km

Håll höger, kör 2.5 km

Sväng vänster, kör 2.9 km

Sväng höger, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.


Från Gävle, 89 km.
Kör på E4 i riktning mot Stockholm, kör 39,5 km
Vid avfart 193 håll höger in på av-/påfarten till väg 292 i riktning

mot Hargshamn/Gimo/Söderfors/Tierp, kör 535 m
Ta 3,e avfarten i rondellen till väg 292 i riktning mot Hargshamn/Gimo/Tierp, kör 660 m
I rondell, ta första avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 1,9 km
I rondell, ta andra avfarten och fortsätt in på väg 292, kör 46 km
Sväng höger in på väg 288 mot Uppsala, kör 110 m

Sväng vänster in på väg 292, kör 370 m

Sväng höger, kör 10.5 km

Sväng vänster, kör 240 m

Du är framme vid Björnvallen.

 

Senast uppdaterad 2017-06-06